Fázy podnikateľského cyklu

Spoločnosti alebo podnikateľské segmenty sa väčšinou správajú podľa rovnakého scenára. Kvôli oneskoreným reakciám na trhovú situáciu, sa kríza nevyvíja zreteľne a varovné signály sa väčšinou prehliadajú.

Fázy podnikateľského cykluBooming phase:
• Strong growth
• Healthy markets

Warning signals phase:
• Turnover reduction
• Increasing fixed costs

Crisis phase:
• Utilisation deficiencies
• Massive profit drop down / collapse
• Liquidity problems /missing liquidity

Turnaround phase:
• Turnover stabilisation / increase
• Cost reduction
• Securing liquidity