HOME

Úspech - jasná cesta k výsledkom

Spoločnosti, ktoré prekonávajú operatívne a finančné prekážky, potrebujú rýchle rozhodnutia, zachovanie objektivity a spoľahlivé výsledky. Tieto okolnosti si vyžadujú krízový manažment, ktorý je schopný prispôsobiť sa situácii.

Jediná šanca, ako dosiahnuť úspech počas krízy, je využiť pomocnú ruku poradenských firiem preverených praxou a vziať zodpovednosť za realizáciu ozdravenia.

Mgr. Marcello Nicoloso založil spoločnosť ReManagement ako odpoved na rastúci dopyt po takýchto službách.

Dlhoročné odborné skúsenosti v predstavenstve, na poste generálneho riaditeľa a manažéra spoločností postihnutých krízou (najmä v krajinách východnej Európy) ako aj vysoké osobné nasadenie sú zárukou nášho úspechu. Chceme dosiahnuť ešte viac!