Ako pracujeme

V čase krízy je zvyčajne ohrozený všetok majetok vlastníkov a ide o záchranu celoživotného diela. Nepomôžu žiadne rady ani efektné koncepty na drahom papieri - iba rýchly postup a reálny výsledok. Za viac ako desať rokov pôsobenia na trhu sme získali dôveru našich klientov, pretože naši najlepší odborníci sa s maximálnou pozornosťou venujú každému problému.

Od konkurencie nás odlišujú riešenia zamerané na výsledky, zodpovedné konanie a integrovaný manažment. Veríme, že výkonnosť je výsledkom tímovej práce a kvality našich znalostí a schopností. Spolu s radosťou z práce sú kľúčom k nášmu spoločnému úspechu.

Tím ReManagement-u...

  • ... pracuje u vás ...
  • ... pracuje spolu s vašimi manažérmi a spolupracovníkmi ...
  • ... definuje kritériá pridanej hodnoty ...
  • ... následne implementuje všetky tieto koncepty ...


Vaše výhody

  • znižovanie nákladov a potenciálny rast obratu vdaka nášmu know-how
  • rýchlejšie dosiahnutie cieľov a ich širšia účinnosť
  • väčšia transparentnosť a zrozumiteľnosť na základe dôsledného reportingu
  • schopnostť riadiť a kvantifikovať výsledky prostredníctvom nášho vlastného systému controlllingu
  • dôveryhodný vzťah medzi kľúčovými hráčmi - vašimi zamestnancami, bankami, klientami a dodávateľmi, ktorý vytvárame počas tohoto obdobia vdaka našej nezávislej pozícii