Kto sme

Mag. Marcello Nicoloso

Mag. Marcello NicolosoMarcello Nicoloso založil ReManagement, aby organizáciám v kríze ponúkol manažérske služby zamerané na výsledky.

Pán Nicoloso pracoval na výkonných postoch pri reštrukturalizáciách akciových a stredne veľkých spoločností v Rakúsku a krajinách strednej a východnej Európy. Naposledy bol na poste predsedu predstavenstva v odvetví oceliarskeho priemyslu, kde mal na starosti reštrukturalizáciu podniku s obratom 80 mil. EUR. Neskôr pracoval pre KPMG ako riaditeľ oddelenia pre reštrukturalizáciu, kde vybudoval tím pre Rakúsko a Rumunsko a tiež pre Ecos Management vo Viedni na podobnej pozícii.

Okrem univerzitného vzdelania v oblasti ekonómie má aj technické vzdelanie v oblasti strojárstva.

Počas svojho pôsobenia v strednej a východnej Európe nadobudol neoceniteľné skúsenosti a má dobré vzťahy s bankármi, auditormi a právnikmi v Prahe, Budapešti, Bratislave a Bukurešti ako aj v rodnom meste Viedni.

Jeho vášňou je lietanie na športových lietadlách, je držiteľom viacerých licencií, vrátane licencie komerčného pilota.

Martin Vereš

Martin VeresMartin Vereš nadobudol skúsenosti v reštrukturalizáciách počas pôsobenia v equity fonde kótovanom na viedenskej burze, kde pôsobil v tíme expertov, ktorí úspešne pomohli s napredovaním stagnujúcich projektov fondu. Pracoval na viacerých reštrukturalizačných projektoch a má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti realít a property managementu nielen na Slovensku ale i v celej strednej Európe.

Pôsobí v Bratislave, odkiaľ manažuje operácie na Slovensku ako aj v Čechách. V súčasnosti je konateľom spoločnosti zaoberajúcou sa property managementom najmä pre zahraničných klientov a konzultantom pri niekoľkých developerských projektoch na Slovensku.

Martin Vereš má titul v oblasti ekonomického poradenstva so zameraním na medzinárodné financie a účtovníctvo. Vo voľnom čase sa venuje vodným športom, tenisu a golfu.

Roxana Voicu-Dorobantu

Roxana Voicu-Dorobantu Roxana Voicu-Dorobantu nadobudla široké skúsenosti v oblasti reštrukturalizácie počas pôsobenia vo firme KPMG, ako aj v iných medzinárodných firmách poskytujúcich poradenstvo. Získala know-how v priemysle, na realitnom trhu, v naftárskom a plynárenskom odvetví.

Pani Voicu - rodáčka z Bukurešti, je zodpovedná za naše operácie v Rumunsku a susediacich krajinách. Vdaka svojim odborným znalostiam a analytickému mysleniu sa vie rýchlo adaptovať a pochopiť spôsob fungovania spoločností v rôznych priemyselných odvetviach. Z tohoto dôvodu sa po promócii rozhodla venovať manažmentu reštrukturalizácie.

Popri svojich profesných povinnostiach prednáša na Ekonomickej univerzite v Bukurešti na tému Corporate Finance. Vdaka svojim znalostiam v oblasti podnikania s realitami a v stavebníctve sa stala koordinátorkou pre tvorbu národných stratégií pre územné plánovanie. Nadchne sa pre novinky v oblasti high tech a rada počúva klasickú hudbu.