Reštrukturalizácia

Podnikateľské prostredie sa neustále mení pod vplyvom technologických inovácií, zvyšovania konkurencieschopnosti a globálnej svetovej neistoty. Každá kríza je príležitosťou na úspešnú revitalizáciu podniku!

Proces reštrukturalizácie:

1.
Najdôležitejšie je zabezpečiť, aby spoločnosť vedela plniť svoje finančné záväzky - uplatňujeme rýchle interné opatrenia (manažment zásob, krízový manažment prevádzkového kapitálu) a organizujeme rokovania s dôležitými investormi. Implementácia prvých rýchlych úspechov

2.
Každý cieľ musí byť vopred definovaný na základe jednotlivých opatrení. Spracujeme plán reštrukturalizácie, ktorý obsahuje operatívne a finančné opatrenia, krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. Plán musí byť uskutočniteľný a musí zohľadňovať reálne výsledky!

3.
V spolupráci s manažmentom spoločnosti implementujeme stratégiu