Čim sa odlišujeme

Aj v odvetví reštrukturalizácie sa odzrkadľuje aktuálna situácia na trhu:

... dočasný manažment aktívny na postoch výkonného riaditeľa,

správcu reštrukturalizácie alebo predsedu predstavenstva je čoraz dôležitejší. Počas krízy sú zdroje vnútropodnikového manažmentu väčšinou nedostatočné alebo nepripravené zvládnuť takúto situáciu. Manažment musí riešiť denné operatívne úlohy a nemá dostatok času implementovať opatrenia na znižovanie nákladov a zvýšenie obratu s ReManagement-om rýchlo zistíte, aký je váš potenciál a získate investície, ktoré uspokoja aj najnáročnejších investorov.

... Klasické znižovanie nákladov, týkajúce sa najmä zamestnancov, už na riešenie krízy nestačí.

Hoci je to populárne opatrenie, ktoré často využíva aj vaša konkurencia, neprináša takmer žiadne výhody, práve naopak. Zníženie nákladov skutočný problém neodstráni, prinesie iba docasné úspechy. Z tejto fázy sa dostanete iba vylepšením všetkých svojich konkurenčných výhod, hlavne na trhu. Ukážeme vám potenciál, ktorý môžete rýchlo presadiť, vrátane časového plánu. Je to cesta k úspechu, aj ked trnistá.