Stážista - študent

Máte za sebou polovicu štúdia v odbore ekonómia, vaše hodnotenie je nadpriemerné. Viete sa motivovať a prijať komplexné úlohy. Pracujete dobre samostatne ale aj v tíme. Viete si poradiť s administratívnymi úlohami a s prieskumom trhu a ste zbehlý/á v aplikáciach Microsoft Office. Ste sebavedomý/á a priateľský/á.

Ponúkame vám príležitosť zapojiť sa do rôznych projektov, od vytvárania reštrukturalizačných konceptov až po analýzy procesu reštrukturalizácie spoločnosti. Oboznámite sa s dennými úlohami, nazbierate prvé skúsenosti v rozličných oblastiach reštrukturalizácie.

Ak ste k dispozícii najmenej na dva mesiace, budeme sa tešiť, ak pošlete vašu žiadosť o prácu.

Kontaktujte nás