Top interim manažéra

Ak máte akademické vzdelanie, vynikajúce výsledky a úspešný kariérny rast, ak sú vám dôverne známe reštrukturalizačné a reorganizačné opatrenia a viete preukázať skúsenosti z krajín strednej a východnej Európy, hľadáme vás.

Ak máte komunikačné a manažérske skúsenosti, viete inšpirovať ľudí a zaradiť ich do tímu, ak myslíte strategicky, ste dostatočne kreatívny, vidíte najlepšie riešenia a poznáte spôsoby, ako ich čo najrýchlejšie implementovať, ak sa nezameriavate iba na náklady, ale i na marketing, skrátka ak sa nebojíte prevziať zodpovednosť do vlastných rúk ...

Ak máte najmenej desaťročnú odbornú skúsenosť, päťročnú skúsenosť v oblasti reštrukturalizácie, budeme sa tešiť na vašu žiadosť o prácu. Priložte prosím k životopisu kópie troch úspešných projektov a dve osobné odporúčania.

Kontaktujte nás